Verksamhetsberättelse 2007

Kort verksamhetsberättelse för år 2007


  Under året som Wä TK hade sitt andra verksamhetsår satt följande i styrelsen Ordförande: Fredrik Mörck, Kassör: Bo Johnsson, Sekreterare: Jörgen Jönsson, Ledamöter: Webb. Ansvarig Jens Svensson., Magnus Svensson, Roger Jönsson, Petter Andersson och Peter Jönsson.


  Klubben hade år 2007 ca 120 medlemmar varav ca 85 är i träning. Under 2007 har Wä TK haft en handfull tränare som ställt upp på frivillig basis och dessa ska ha ett stort tack. Utan dessa starka krafter hade Wä TK inte haft den lyckade starten vi haft. Ett stort tack ska även styrelse och andra frivilligt arbetande i klubben ha.


Lite som hänt under detta år:

  Vi har under år 2007 haft igång serielag på ungdomssidan, motionärer, herr och dam lag. Vi har fått äran att vinna serien på herrsidan både inne och ute. Juniorerna har lyckats ta 2 st. andraplatser i Göingeserien P12 resp. P14. När det gäller turneringar har våra juniorer vunnit tävlingar och haft framskjutna placeringar.  Vi har även haft två stycken egna turneringar, Team Sportia Cup samt Sandhemskannan. I dessa turneringar har vi haft deltagare från många andra klubbar samt att många av våra egna ungdomar varit med. I slutet av innesäsongen har vi haft avslutning för våra ungdomar där alla nybörjare fått spela Kalle Anka Cup eller som de interna spelen brukar kallas Musse Pigg Cup. Dessa avslutningar avslutas alltid med diplomutdelning till alla som varit med. Vid slutet av året har vi haft vår Jul- avslutning och den var lika populär som förra året. Det var många som kom och alla barnen som tränat fick pris för att de varit så duktiga med sin träning.

Under året har vi även haft vårt första träningsläger. Detta läger gick i Hässleholm och vi hade ca 20 st. spelare som var med på lägret. Lägret var mycket lyckat och kommer att genomföras fler gånger. Vår huvudtränare Roger Jönsson har också haft två träningsveckor där det har varit fritt fram att anmäla sig till. Här har såväl motionär som ungdom fått vara med.


Anläggning:

  Fortfarande äger inte Wä TK något men vi arrenderar utebanorna, där vi ansvarar för ordning kring banorna. Här har vi under år 2007 fått tillgång till boden och fått vatten från en egen brunn. Brunnen är viktig att vi fått ordning på så att vi kan få igång vår bevattning automatiskt. Nät och lite annat tillbehör har också investerats.


Ekonomi:

  Som läget är nu och som årsredovisningen kommer att visa har Wä TK en god ekonomi.


Framtid:

  Viktigt är att klubben fortsätter att jobba vidare med att få in fler som aktivt kan jobba med i klubben Lyckas klubben med detta och fortsätter i den andan som påbörjats så kommer Wä TK i fortsättning att ha den fina stämning de uppnått. 

Slutligen vill vi i styrelsen tacka alla som ställt upp både utanför och i klubben och önskar en god fortsättning på och utanför tennisbanan.


Fredrik Mörck Ordförande/Wä TK


Styrelsemöte och möte angående hallen.

Nästa vecka eller i helgen kommer vi att ha ett styrelsemöte. Om ni har något ni vill ta upp på mötet så får ni gärna maila till vår mailadress eller ta upp detta med någon i styrelsen. Den 6 Mars kommer några från styrelsen i Wä TK sitta med Kommunen och KrTK för att diskutera Vä tennishall.

Verksamhetsberättelse 2006

 Kort verksamhetsberättelse för premiäråret 2006. 
Wä TK träningsverksamhet startades i april och tack vare snälla lokala sponsorer och privat långivare lyckades klubben få igång grusbanorna som hade varit nerlagda i 6 år. Givetvis ett stort tack till Wä IF som lät klubben göra iordning banorna. När klubben fått igång banorna visar det sig att det var fler barn och vuxna än som beräknats som ville börja spela tennis. Idag har klubben ca 70 stycken medlemmar som är med i träningsverksamheten. Eftersom intresset blev så stort beslöt klubben att också starta träning inomhus. Klubben startade även ett lag i inomhusserien med Johan Paulsson som ankare och mot alla förväntningar så gick Wä TK igenom serien obesegrade och därmed så spelar klubben i trean nästa år. Klubben har även haft ett par framskjutna placeringar i P10 och Herrsingel. Men de allra största framstegen har givetvis klubbens nyböjare gjort, vuxna som barn. Från att inte spelat tennis förr så slår de nu bollarna över nät med en fin teknik.

Framgångarna klubben haft i år på både träning och tävling beror ju mycket på att klubben ha bra tränare i klubben i form av Roger Jönsson (ansvarig tränare), Johan Paulsson, Peter Jönsson, Jörgen Jönsson, Fredrik Mörck mfl. Framgång i tävlingar och seriematcher är inspirerande och ger positiv publicitet till klubben och stärker klubbkänslan, men viktigaste är man ha roligt och det är klubbens viktigaste mål. 

Det var väldigt bra uppslutning när Wä TK hade sin första Julavslutning. Klubben har idag ca 80 st medlemmar och på avslutningen kom det hela 65 st ungdomar och föräldrar.

Avslutningen startade med att barnen fick göra lite aktiviteter med tennisbollar som alltid är uppskattat. Efter detta fick föräldrar vara med på vissa av lekarna till barnens stora förtjusning. Det hel avslutades med fika och barnen fick ett träningspris och en godispåse efter den fina träningsviljan de visat.


Framtid.
 Allt är ju inte problemfritt för klubben. Wä TK har inte ansvar för Vä tennishall, så därför hoppas vi i klubben på att kunna få tillgång till dom tider som kommer att behövas för att fortsätta denna fina start som vi har fått under 2006. Förhandlingar pågår med Kristianstad TK och kommunen och i dagsläget ser ut som det verkar det bli bra tillgång på tider. Detta är bara en bit av helheten i att bedriva en klubbverksamhet. Det kommer att krävas ett stort arbete framöver för att få detta att fungera och därför måste någon eller några kommittéer till styrelsen startas för att sprida ut arbetet lite. Detta kommer att vara klubben nästa utmaning under 2007. Lyckas klubben med detta och fortsätter i den anda som påbörjats så kommer Wä TK under 2007 att vidareutveckla den fina stämning de uppnått under det första året och som genomsyrar klubben.  

Slutligen vill vi i styrelsen tacka alla som ställt upp både utanför och i klubben med att önskar en god fortsättning på och utanför tennisbanan.

//

Wä TK

 

RSS 2.0